podklad
Čistému vše čisté telefon Kontaktujte nás
+420 566 621 875

Technologické postupy

Pro praní prádla jsou používány prací prostředky renomovaných firem ECOLAB-HENKEL a PROCTER GAMBLE a to základní prací prostředky HYGENIL BIO, ALFA a ARIEL K těmto základním pracím prostředkům jsou dokupovány některé další speciální doplňkové prací emulze,rovněž od těchto firem. Jelikož obě zmíněné firmy poskytují poradenskou činnost prostřednictvím svých inženýrů chemiků, kteří na základě požadavků sestaví pro jednotlivé druhy prádla technologické postupy praní včetně dávkování pracích prostředků.Toto zaručuje vysokou odbornost při sestavení technologických postupů pro jednotlivé druhy prádla (hotelové,ubytovací,ze zdravotních zařízení,silně znečištěné,barevné,se specifickými požadavky na hygienické normy atd.). Jako další složkou jakosti je spolupráce s externími pracovníky v oboru ošetřování textilií.Zde spolupracujeme s Vysokou školou Chemicko-technologickou v Pardubicích. Rovněž jsou prováděny zkoušky vzorků praní prádla Státním zkušebním ústavem lehkého průmyslu – Státní zkušebna č. 246 PRAHA , která je k této činnosti certifikována.

V oblasti čistírenské provádíme čištění v médiu perchlorethylen a upravujících emulsí. Tímto jsme schopni pokrýt požadavky na chemické čištění jak šatstva obyvatelstva, tak i vojenské výstroje AČR. Co se týče nutnosti ošetřování dle značeného způsobu čištění P. Veškeré technologické postupy čištění jsou stanoveny výrobci zařízení strojů, či technology v oblasti čištění textilií. Provoz strojního zařízení odpovídá platným ekologickým normám a to pro oblast ochrany vod, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a hygieně pracovního prostředí. Jsou prováděna pravidelná zákonná měření, kdy je toto vyhodnocováno (zprávy z měření založeny v sídle firmy).

Prádelna, čistírna - technické vybavení

Firma PaČ – Prádelna a čistírna,s.r.o.,Žďár nad Sázavou vlastní provozní objekt včetně pozemku U Malého lesa 1444 ve Žďáře nad Sázavou 1.Jedná se o jednopodlažní objekt v uzavřeném areálu o rozloze 7 000 m2 v průmyslové části Žďáru nad Sázavou.Jednotlivé části objektu jsou separovány dle provozní činnosti a to pro objekt prádelny,čistírny,kotelny a správní části.Stáří objektu je cca 25-30 let.Firma dále disponuje strojním zařízením pro praní,sušení a žehlení prádla, kdy má oddělenou část strojního vybavení pro praní prádla ze zdravotnických zařízení, tak jak to ukládá Vyhláška o praní prádla pro zdravotnická zařízení. Prací, sušící i žehlící vybavení firmy pro praní prádla je takové, že umožňuje dodržet veškeré technologické požadavky kladené na praní prádla tj. co se týče teplot praní a žehlení, barevné stálosti prádla a dalších specifik (neodstřeďování atd.). Od roku 1996 firma vlastní prací linku řízenou počítačem včetně dávkování pracích prostředků a chemie. Linka je vybavena sondami na dávkování pracích prostředků a neutralizací prádla (PH 5,5). Kapacita praní prádla představuje cca 250 tun měsíčně tj. cca 3000 tun prádla za rok, při dvousměnném provozu. V oblasti čištění disponuje strojním vybavením čištění v perchlorethylenu. Jedná se celkem o kapacitu cca 25 tun měsíčně tj. cca 300 tun čištěných součástek ročně při dvousměnném provozu. Tato kapacita čistících strojů odpovídá i další části strojního vybavení potřebného ke kompletaci zakázek (žehlení, detáž atd.). Rovněž rozsah čistící techniky umožňuje uspokojení požadavků AČR na čištění výstroje dle značení v technickém benzinu a perchlorethylenu. Součástí firmy je i šicí dílna, kde jsou prováděny opravy a úpravy prádla pro zákazníky – v současné době nejvíce zdravotnická zařízení.

Prádelna, čistírna - energetické zdroje

Vlastníme trafostanici pro přípoj elektrické energie velkoodběratele. Provozujeme vlastní plynovou kotelnu pro zásobování parou našeho provozního areálu, jako záložní zdroj máme druhý plynový kotel pro případy havárie prvního plynového kotle. Do firmy jsou vedeny dvě přípojky vod a to užitkové a pitné.