podklad
Čistému vše čisté telefon Kontaktujte nás
+420 566 621 875

PaČ - Prádelna a čistírna s.r.o.

Obchodní jméno: PaČ-Prádelna a čistírna,s.r.o.
Právní forma: právnická osoba – společnost s ručením omezeným
Sídlo: ul. U Malého lesa 1444, Žďár nad Sázavou 1, PSČ 591 01
IČO: 25331698
DIČ: CZ25331698
Zápis v OR: zapsána dne 18.3.1997 v OR vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 25467
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 5314880277
Směrový kód banky: 0100
Telefon: 566621875, 566621946, 566623586
Fax: 566621875
Statutární orgán: Ing. Petr Hrad – jednatel společnosti
  Petr Tonar - jednatel společnosti
Zástupce pro styk se zadavatelem: Ing. Petr HRAD
Předmět podnikání: praní prádla, chemické čištění šatstva a výstroje,barvení látek a hotových výrobků, speciální úpravy riflového zboží, opravy prádla a šatstva, půjčování prádla, koupě a prodej zboží, zámečnictví.

Historie společnosti

Firma vznikla 2.9.1991 pod názvem Hradová – Prádelna a čistírna, Žďár nad Sázavou, kdy v rámci malé privatizace byl koupen objekt bývalého státního podniku Prádelny a čistírny Žďár nad Sázavou. K 1.4.1997 došlo k transformaci firmy na PaČ – Prádelna a čistírna,s.r.o. Žďár nad Sázavou.

Firma se od samého začátku snaží prosazovat koncepci maximální komplexnosti služeb a kvality poskytovaných služeb. Komplexnost poskytovaných služeb začíná převzetím zakázky u zákazníka při respektování jeho specifických požadavků přejímky. Dále převozem zakázky a zpracováním ji takovým způsobem, aby bylo zajištěno dodržení technologických postupů pro dané prádlo, šatstvo a výstroj při respektování jakostních, hygienických a ekologických předpisů. S prádlem, šatstvem a výstrojními součástkami se nakládá takovým způsobem, aby byly zachovány vlastnosti a vzhled těchto věcí, byla zaručena maximální životnost převzatých věcí.

Firma v roce 1996 provedla obměnu strojového parku v úseku prádelny, kdy nakoupila prací linku řízenou počítačem včetně dávkování pracích prostředků a chemie. Linka je vybavena sondami na dávkování pracích prostředků a neutralizací prádla /PH 5,5/.
Dále byly zakoupeny žehlící stroje pro rovné prádlo a automat pro žehlení tvarového prádla /košile,pláště atd./. Těmito kroky došlo ke zdvojnásobení kapacity, zvýšení produktivity a snížení provozních nákladů /úspora pracovníků, energetických vstupů/.

Od roku 1997 jsme přešli na tzv. kontejnerový systém přepravy /standart EU/. Toto je výhodné pro zákazníka, který je vybaven našimi kontejnery, do kterých dává špinavé prádlo a při výměně dostane nové kontejnery s čistým prádlem. V roce 2001 byl zakoupen vysoce výkonný žehlič KANNEGIESSER vybaven řídící počítačovou jednotkou s možností podélných i příčných skladů a stohovačem prádla. 

V roce 2003 byla nakoupena druhá prací linka se stejnou kapacitou jako první. Linka je rovněž vybavena dávkovacím zařízením pracích prostředků a chemie včetně neutralizace prádla (PH 5,5-6). Dojde-li k poruše první prací linky je možno okamžitě přejít na druhou prací linku.